Tools voor Software Testen

15 deelnemers

In de cursus Tools voor Software Testen wordt de deelnemer meegenomen in de wereld van geautomatiseerd Software Testen, van Unit Testen tot API testen en van functionele UI testen tot niet-functionele performancetesten. Ook het ontwikkel- en testproces wordt hierbij niet vergeten. De deelnemer leert werken met JMeter, Postman en Katalon Studio. Van de deelnemer wordt enige voorkennis op het gebied van programmeren verondersteld.

De tools voor software testen die in de cursus worden besproken (Testconsultancy Groep)

Software Testen vindt plaats op verschillende niveau’s. Op al deze niveau’s is ondersteuning met tools mogelijk. Unittesten is gebaat bij frameworks zoals JUnit (Java), NUnit (.NET/C#) en Python unittest. Unittesten worden extra belangrijk als de ontwikkelaar in een team werkzaam is waar een wijziging aan de applicatie een automatische compile-build-test tot gevolg heeft. Tools kunnen zelfs worden gebruikt om testen voorafgaande aan het bouwen te schrijven in een concept dat Test Driven Development wordt genoemd.

Software kan monolytisch opgebouwd zijn, waarbij na een aanpassing van een onderdeel het geheel opnieuw moet worden gebouwd, of service-georienteerd waarbij er een veel lossere koppeling tussen de programmadelen mogelijk is. Het internet hangt tegenwoordig grotendeels service-georienteerd aan elkaar met REST API aanroepen en ontwikkelaars zijn niet anders gewend dan dat applicaties elkaars API raadplegen. Het testen van API’s wordt ondersteund met Postman (functionele testen) en JMeter (functionele, scenariogestuurde performancetesten).

De User Interface is van oudsher een gebied waar veel handmatige testen worden uitgevoerd. Handmatig testen is evenals handmatig programmeren inherent aan het ontwikkelen van software. Moderne ontwikkelmethoden zoals Scrum hebben tot gevolg dat een tester het vooral moet hebben van opgedane kennis uit refinements en de werking van de zojuist opgeleverde software zelf. Testautomatisering van de UI vindt daarom vaak plaats als de software het al doet, precies wat tools als TestComplete en Katalon Studio nodig hebben.

Een bijzondere plek neemt Cucumber in, bedoeld voor het testen van het gebruik van software als onderdeel van een het werkproces van een eindgebruiker. Het concept wordt Behavior Driven Development genoemd en bestaat uit twee componenten: het beschrijven van het gewenste gedrag van de software in een taal die Gherkin wordt genoemd, en het uitprogrammeren van deze gedragsstappen in de programmeertaal Ruby. Bij het programmeren wordt een testtool zoals Capybara of Selenium Webdriver aangestuurd, die de gewenste handelingen op de gerealiseerde webapplicatie uitvoert. SpecFlow en Behave zijn klonen van Cucumber voor respectievelijk C# en Python.

 • Cursuswijzer

  Deze cursus bestaat uit hoorcollege's, zelfstudie, opdrachten en quizzen en wordt begeleid door een docent die in het vakgebied werkzaam is.

 • Het software ontwikkelproces en de testpiramide

  De testpiramide is een metafoor voor het groeperen van testen naar fijnmazigheid: unit testen in de basis, API testen in het midden en UI testen in de top.

 • Katalon Studio

  Katalon Studio is een suite aan tools voor het testen van REST API's en User Interfaces van webtoepassingen. Katalon Studio is opgebouwd rondom de open source Selenium Webdriver, Appium en Gherkin.

 • Unittesten met frameworks

  Unittesten maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de programmeur, waarmee deze voor zichzelf aantoont dat de bedoelde aanpassingen werken. Unittesten laten ook zien dat dit deel van de software nog werkt als iemand anders iets aangepast heeft.

 • Postman

  Met Postman worden REST API's getest. Postman is een uiterst toegankelijk tool waarmee de eerste REST aanroepen binnen een minuut kunnen worden uitgevoerd. Maar ook voor testdoeleinden heeft Postman veel in petto.

 • JMeter

  JMeter is een veelzijdig tool dat kan helpen bij functionele testen voor REST API's, maar vooral ingezet wordt in situaties waar het gedrag van software bij een groter wordende gebruikersstroom moet worden geëvalueerd.

Docent

Admin bar avatar Rudi Niemeijer

Rudi Niemeijer is docent software testen, DevOps, internet of things en diverse technische en innovatieve onderwerpen. Hij heeft achtergronden in de elektronica en informatica en is in het dagelijks leven werkzaam als software tester, technisch consultant en hybride docent.

0.00 gemiddeld gebaseerd op 0 beoordelingen

5 ster
0%
4 ster
0%
3 ster
0%
2 ster
0%
1 ster
0%
€ 750,00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *