Portfolio

Online Docenten kan putten uit meer dan 20 jaar aan materialen, trainingen, workshops en presentaties die door Testconsultancy Groep zijn ontwikkeld. Voor het verzorgen van online cursussen van traditionele onderwerpen zoals Ansible, Python en TMap zijn delen van bestaande materialen hergebruikt en aangevuld met veel interactieve en live elementen die zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige training.