Testen in uitvoering

Het effectief en zelfstandig testen van software leer je door een degelijke theoretische basis te combineren met werken als tester in de praktijk. De cursus Testen in uitvoering verzorgt een meerdaags praktisch project waarin de deelnemers een omvangrijke softwareapplicatie opgeleverd krijgen en met elkaar op zoek gaan naar manieren om deze software te doorgronden, te testen en over de resultaten te rapporteren.

Om succesvol aan deze cursus te kunnen deelnemen is een afgeronde cursus Software Testen, ISTQB Foundation of TMap Suite Test Engineer vereist. Kennis over softwareontwikkeling in agile teams, of een afgeronde Scrum training zoals Werken met Scrum wordt aanbevolen, maar is geen vereiste om deze cursus te kunnen volgen.

Bij aanvang van de cursus worden de deelnemers meegenomen in het voortraject van een lopend project waarin in verschillende sprints door een groot developmentteam een online verkoop- en reserveringssysteem is gebouwd. Het systeem is zojuist opgeleverd op een testomgeving en de deelnemers krijgen als eerste opdracht om hun weg door het systeem te vinden en een functielijst af te vinken om te zien wat er aan features beschikbaar is en wat geschikt is om te testen.

Gezamenlijk wordt een plan opgesteld om de testaanpak voor het systeem te bepalen, gebaseerd op eisen en wensen van de opdrachtgever, de lijst met afgewikkelde user stories van het ontwikkelteam en de in het systeem aanwezige en beschikbare functies. Hierbij wordt een risico-analyse opgesteld aan de hand waarvan zaken als testdiepgang en prioriteit worden bepaald.

De cursus bestaat uit het voorbereiden en specificeren van testen voor de diverse onderdelen van het verkoop- en reserveringssysteem. Bij de uitvoering van de testen worden bevindingen in Jira geadministreerd en besproken. Op diverse momenten worden verschillende technische aspecten van het systeem toegelicht. Er wordt ondermeer aandacht besteed aan de aanwezige Cucumber testen, de manier waarop de webtoepassing is opgebouwd, de achterliggende gebruikte techniek en de roadmap die het ontwikkelteam voor zich heeft liggen en waarop de deelnemers willen anticiperen met de voorbereiding van geautomatiseerde testen.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Testen baseren op requirements en interviews met de opdrachtgever, de software en eigen kennis, geprioriteerd aan de hand van een opgestelde risico-analyse
  • Testen van productkwaliteit, datakwaliteit en gebruikskwaliteit
  • Testontwerp, exploratory testing, testuitvoering
  • Werken met Jira voor het administreren van bevindingen
  • Opstellen van test- en kwaliteitsrapportages aan de hand van verwachtingen en uitgevoerde testen
  • Technische opbouw van moderne webapplicaties en controleerbare aspecten van beveiliging en privacy
  • Handige testtechnieken en shortcuts die combineren met testen van moderne webapplicaties in een agile omgeving
  • Mogelijkheden om geautomatiseerde testen uit te voeren
  • Diverse hands-on verdiepingen en intermezzo's

Deze cursus is op aanvraag beschikbaar voor groepen vanaf 3 personen. In overleg kunt u ervoor kiezen om deze cursus voltijds, of gedurende een periode naar keuze te laten verzorgen. De cursus wordt geheel live online verzorgd in een combinatie van live online presentaties, zelfstudieopdrachten met docentbegeleiding en live online workshops. De kwaliteit van live online cursussen van Testconsultancy Groep is vergelijkbaar met volledig fysiek gegeven cursussen.

Geef een reactie