ISTQB Foundation Level Agile Tester

Agile testen is een relatief nieuwe benadering van softwaretesten die de principes van agile softwareontwikkeling volgt. Een tester in een agile traject zal anders werken dan een tester in een traditioneel project. Testers moeten de waarden en principes begrijpen die ten grondslag liggen aan agile softwareontwikkeling en zich realiseren dat zij een integraal onderdeel zijn van een teamaanpak, samen met ontwikkelaars en andere belanghebbenden.

Het ISTQB Agile Tester extension programma vormt een uitbreiding van het ISTQB Certified Tester Foundation Level programma. Met deze tweedaagse live online cursus wordt de deelnemer voorbereid op het ISTQB Certified Tester Foundation Level - Agile Tester examen.

De stof is deels in het Nederlands en deels in het Engels opgesteld, waarbij belangrijke termen en begrippen in het Engels zijn opgenomen en verklaringen en uitleg in het Nederlands. De cursus wordt geheel in het Nederlands gegeven (het optionele examen bevat de Engelse termen). Er zijn verschillende opdrachten die helpen de stof te begrijpen en eigen te maken.

Aansluitend aan deze cursus kan de deelnemer het door iSQI samengestelde ISTQB Certified Tester Foundation Level - Agile Tester (CTFL-AT) examen afleggen. Het examen is geen onderdeel van deze cursus. Ter voorbereiding op het examen kan de deelnemer gebruik maken van de oefenvragen die we hiervoor beschikbaar hebben gesteld.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil voorbereiden op het ISTQB Certified Tester Foundation Level – Agile Tester (CTFL-AT) examen. Van de deelnemer wordt voorkennis in de vorm van een eerder gevolgde cursus ISTQB Foundation verondersteld. Om aan het iSQI examen CTFL-AT te mogen deelnemen is het eerder behalen van het ISTQB Foundation Level iSQI CTFL-2018 examen verplicht.

Deze cursus is op aanvraag beschikbaar voor groepen vanaf 3 personen. In overleg kunt u ervoor kiezen om deze cursus voltijds, of gedurende een periode naar keuze te laten verzorgen. De cursus wordt geheel live online verzorgd in een combinatie van live online presentaties, zelfstudieopdrachten met docentbegeleiding en live online workshops. De kwaliteit van live online cursussen van Testconsultancy Groep is vergelijkbaar met volledig fysiek gegeven cursussen.

Geef een antwoord